Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 10 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12
  ติดต่อเรา
ที่อยู่ :
Royal Ping Garden & Resort
110/2-14, ก.ม. ที่ 52. ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ :
+66 81 9802525, + 66 53 293228-30, + 66 86 9127881

แฟกส์ :
+ 66 53 293225

หรือ กรอกแบบฟอร์ม :

  แกลอรี่  ดูทั้งหมด
  Counter
ภายในรีสอร์ท
 
กิจกรรมต่างๆ
 
กิจกรรมผจญภัย
 
ดอยอ่างขาง
 
ถ้ำเชียงดาว