Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 10 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12
  แกลอรี่
ภายในรีสอร์ท
 
กิจกรรมต่างๆ
 
กิจกรรมผจญภัย
 
ดอยอ่างขาง
 
ถ้ำเชียงดาว
 
น้ำพุร้อน-น้ำตก
 
ชนเผ่า
Zipline
 
บุฟเฟต์
 
ห้องประชุม