Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 10 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12
  Tour Package (Promotion Hot!!!)
 PACKET 1 เชียงใหม่เพลินตา 3 วัน (พักรอยัลปิงการ์เด้นท์&รีสอร์ท 2 คืน)
วันแรก ( พิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์-วัดป่ าดาราภิรมย์–ม่อนแจ่ม– วัดบ้านเด่น)
วันที่สอง ( ปางช้างแม่ตะมาน– สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง–ถ้าเชียงดาว)
วันที่สาม ( พระธาตุดอยคา – เชียงใหม่– กรุงเทพ )
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 PACKET 2 มหามงคล ๙ สถาน 3 วัน (พักรอยัลปิงการ์เด้นท์ & รีสอร์ท และโรงแรมที่เชียงใหม่)
วันแรก ( พิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์ – วัดป่ าดาราภิรมย์ – ม่อนแจ่ม – วัดบ้านเด่น )
วันที่สอง ( ปางช้างแม่ตะมาน – สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช – ส านักสงฆ์ถ ้าผาปล่อง – ถ ้าเชียงดาว )
วันที่สาม ( ไหว้พระ๙ วัด – กรุงเทพ )
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 PACKET 3 เวียงพิงค์ทัศนา 3 วัน (พักรอยัลปิงการ์เด้นท์ & รีสอร์ท 1 คืน และสวนงามปานนั้น 1 คืน)
** หมายเหตุ จัดเฉพาะเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม สำหรับท่านที่ได้รับจดหมายอภินันทนาการจากบริษัทเถกิงทัวร์เท่านั้น
วันแรก ( พิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์ – วัดป่ าดาราภิรมย์ – ม่อนแจ่ม – วัดบ้านเด่น )
วันที่สอง ( ปางช้างแม่ตะมาน – สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช – สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง – ถ้ำเชียงดาว )
วันที่สาม ( พระธาตุดอยคา – เชียงใหม่ – กรุงเทพ )
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 PACKET 4 ภูผาอ่างขาง 3 วัน (พักรอยัลปิงการ์เด้นท์ & รีสอร์ท 1 คืน และบนดอยอ่างขาง 1 คืน)
วันแรก ( พิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์ – วัดป่าดาราภิรมย์ – ม่อนแจ่ม – วัดบ้านเด่น )
วันที่สอง ( ปางช้างแม่ตะมาน – สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช – ดอยอ่างขาง )
วันที่สาม ( เที่ยวดอยอ่างขาง – เชียงใหม่ – กรุงเทพ )
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 PACKET 5 เที่ยวปางช้าง 1 วัน (เช้ากลับเย็น จากรอยัลปิงการ์เด้นท์ & รีสอร์ท)
ทัวร์วันเดียว ( ปางช้างแม่ตะมาน – สถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช – สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง – ถ้ำเชียงดาว )
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 PACKET 6 เที่ยวดอยอ่างขาง 1 วัน (เช้ากลับเย็น จากรอยัลปิงการ์เด้นท์ & รีสอร์ท)
ทัวร์วันเดียว ( ดอยอ่างขาง – จุดชมวิวม่อนสน – ไร่ชา – หมู่บ้านนอแล )
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 PACKET 7 งามสล้างแม่ริม 1 วัน (เช้ากลับเย็น จากรอยัลปิงการ์เด้นท์ & รีสอร์ท)
ทัวร์วันเดียว ( วัดบ้านเด่น – พระต าหนักดาราภิรมย์ – วัดป่ าดาราภิรมย์ – ม่อนแจ่ม )
รายละเอียดเพิ่มเติม...
  Gallery  See all
  Counter
The Resort
 
Events
 
Activity
 
Doi Ang Khang
 
Chiang Dao cave